EkumenickýEzdráš6,15

Ezdráš 6:15

Tak do­končili Boží dom do tretieho dňa mesiaca ádar v šiestom roku kraľovania kráľa Dária.


Verš v kontexte

14 Židov­skí starší teda moh­li ďalej stavať a práca im išla od ruky, ako pred­povedal prorok Ag­ge­us a Id­dov syn Za­chariáš. Podľa nariadenia Boha Iz­raela a podľa nariadenia perz­ských kráľov Kýra, Dária a Ar­taxer­xa po­kračovali v stavbe až do do­končenia. 15 Tak do­končili Boží dom do tretieho dňa mesiaca ádar v šiestom roku kraľovania kráľa Dária. 16 Po­tom Iz­raeliti, kňazi, leviti a os­tat­ní, čo prišli zo zajatia, os­lávili na­tešení po­svätenie Božieho domu.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

15 Aj tak do­končili ten dom Boží do tretieho dňa mesiaca adara, a to bol šies­ty rok kraľovania kráľa Dária.

Evanjelický

15 Dom bol do­končený do tretieho dňa mesiaca adára, v šies­tom roku kraľovania kráľa Dária.

Ekumenický

15 Tak do­končili Boží dom do tretieho dňa mesiaca ádar v šiestom roku kraľovania kráľa Dária.

Bible21

15 Chrám byl dokončen třetího dne měsíce ada­ru v šestém roce vlá­dy krále Da­re­ia.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček