EkumenickýEzdráš6,16

Ezdráš 6:16

Po­tom Iz­raeliti, kňazi, leviti a os­tat­ní, čo prišli zo zajatia, os­lávili na­tešení po­svätenie Božieho domu.


Verš v kontexte

15 Tak do­končili Boží dom do tretieho dňa mesiaca ádar v šiestom roku kraľovania kráľa Dária. 16 Po­tom Iz­raeliti, kňazi, leviti a os­tat­ní, čo prišli zo zajatia, os­lávili na­tešení po­svätenie Božieho domu. 17 Pri po­sviac­ke Božieho domu obetovali sto býkov, dve­sto baranov, štyris­to barán­kov a dvanásť capov na obetu za hriech, za celý Iz­rael podľa počtu iz­rael­ských kmeňov.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 V­tedy slávili synovia Iz­raelovi, kňazi a Leviti a ostatok synov pre­stehovania po­sviac­ku toho domu Božieho v rados­ti.

Evanjelický

16 Iz­rael­ci, kňazi a levíti i os­tat­ní, čo sa vrátili zo zajatia, s radosťou vy­konali po­sviac­ku toho domu Božieho.

Ekumenický

16 Po­tom Iz­raeliti, kňazi, leviti a os­tat­ní, čo prišli zo zajatia, os­lávili na­tešení po­svätenie Božieho domu.

Bible21

16 Synové Iz­rae­le, kněží, levi­té i ostatní navrá­til­ci pak Boží chrám šťastně za­svě­ti­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček