EkumenickýEzdráš2,58

Ezdráš 2:58

všet­kých chrámových sluhov a po­tom­kov Šalamúnových služob­níkov bolo tri­stodeväťdesiatd­va.


Verš v kontexte

57 Šefat­jov­ci, Chat­tílov­ci, Pókeret-Hac­cebájimov­ci a Ámi­ov­ci; 58 všet­kých chrámových sluhov a po­tom­kov Šalamúnových služob­níkov bolo tri­stodeväťdesiatd­va. 59 Aj títo vy­šli z Tél-Melachu, Tél-Charše, Kerúbu, Ad­dánu a Im­méru, lenže ne­vedeli pre­ukázať rod svojich ot­cov a svoj pôvod, či sú z Izraela:

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

58 všet­kých Ne­tinej­cov a synov služob­níkov Šalamúnových bolo tri­stodeväťdesiatd­va.

Evanjelický

58 Všet­kých chrámových ne­voľníkov a synov služob­níkov Šalamúnových bolo tri­stodeväťdesiatd­va.

Ekumenický

58 všet­kých chrámových sluhov a po­tom­kov Šalamúnových služob­níkov bolo tri­stodeväťdesiatd­va.

Bible21

58 Chrá­mových sluhů a synů Šalo­mou­nových služebníků celkem 392.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček