EkumenickýEzdráš2,59

Ezdráš 2:59

Aj títo vy­šli z Tél-Melachu, Tél-Charše, Kerúbu, Ad­dánu a Im­méru, lenže ne­vedeli pre­ukázať rod svojich ot­cov a svoj pôvod, či sú z Izraela:


Verš v kontexte

58 všet­kých chrámových sluhov a po­tom­kov Šalamúnových služob­níkov bolo tri­stodeväťdesiatd­va. 59 Aj títo vy­šli z Tél-Melachu, Tél-Charše, Kerúbu, Ad­dánu a Im­méru, lenže ne­vedeli pre­ukázať rod svojich ot­cov a svoj pôvod, či sú z Izraela: 60 šesťs­topäťdesiatd­va Delájových, Tóbijových a Nekóda­ových po­tom­kov.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

59 A toto sú tí, ktorí išli hore z Tel-melacha, z Tel-charše: Kerúb, Ad­dán a Immér, ale sa ne­moh­li vy­kázať domom svojich ot­cov a svojím semenom, či po­chádzajú z Iz­raela:

Evanjelický

59 A títo vy­šli z Tél-Melachu, Tél-Charše, Kerúb-Ad­dánu a z Im­méru, a ne­moh­li do­kázať, či je ich rod a pôvod z Iz­raela:

Ekumenický

59 Aj títo vy­šli z Tél-Melachu, Tél-Charše, Kerúbu, Ad­dánu a Im­méru, lenže ne­vedeli pre­ukázať rod svojich ot­cov a svoj pôvod, či sú z Izraela:

Bible21

59 Další přiš­li z Tel-me­la­chu, z Tel-charši, z Ke­ru­bu, Adanu a Ime­ru, ale ne­moh­li pro­kázat, že jsou ro­dem a půvo­dem z Iz­rae­le:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček