Bible21Ezdráš2,58

Ezdráš 2:58

Chrá­mových sluhů a synů Šalo­mou­nových služebníků celkem 392.


Verš v kontexte

57 synové Šefa­tiášovi, synové Cha­ti­lovi, synové Po­che­reta Ce­ba­jim­ského, synové Ami­ho. 58 Chrá­mových sluhů a synů Šalo­mou­nových služebníků celkem 392. 59 Další přiš­li z Tel-me­la­chu, z Tel-charši, z Ke­ru­bu, Adanu a Ime­ru, ale ne­moh­li pro­kázat, že jsou ro­dem a půvo­dem z Iz­rae­le:

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

58 všet­kých Ne­tinej­cov a synov služob­níkov Šalamúnových bolo tri­stodeväťdesiatd­va.

Evanjelický

58 Všet­kých chrámových ne­voľníkov a synov služob­níkov Šalamúnových bolo tri­stodeväťdesiatd­va.

Ekumenický

58 všet­kých chrámových sluhov a po­tom­kov Šalamúnových služob­níkov bolo tri­stodeväťdesiatd­va.

Bible21

58 Chrá­mových sluhů a synů Šalo­mou­nových služebníků celkem 392.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček