RoháčekEzdráš2,58

Ezdráš 2:58

všet­kých Ne­tinej­cov a synov služob­níkov Šalamúnových bolo tri­stodeväťdesiatd­va.


Verš v kontexte

57 synov Šefatiášových, synov Chat­tílových, synov Po­cheret­hac­cebai­mových, synov Ami­ových, 58 všet­kých Ne­tinej­cov a synov služob­níkov Šalamúnových bolo tri­stodeväťdesiatd­va. 59 A toto sú tí, ktorí išli hore z Tel-melacha, z Tel-charše: Kerúb, Ad­dán a Immér, ale sa ne­moh­li vy­kázať domom svojich ot­cov a svojím semenom, či po­chádzajú z Iz­raela:

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

58 všet­kých Ne­tinej­cov a synov služob­níkov Šalamúnových bolo tri­stodeväťdesiatd­va.

Evanjelický

58 Všet­kých chrámových ne­voľníkov a synov služob­níkov Šalamúnových bolo tri­stodeväťdesiatd­va.

Ekumenický

58 všet­kých chrámových sluhov a po­tom­kov Šalamúnových služob­níkov bolo tri­stodeväťdesiatd­va.

Bible21

58 Chrá­mových sluhů a synů Šalo­mou­nových služebníků celkem 392.