Ekumenický2. Mojžišova16,7

2. Mojžišova 16:7

Exodus

a ráno uzriete Hos­podinovu slávu. Počul totiž vaše re­ptanie proti Hos­podinovi. Veď čo sme my, že re­pcete proti nám?


Verš v kontexte

6 Mojžiš a Áron po­vedali všet­kým Iz­raelitom: Večer po­znáte, že to bol Hos­podin, kto vás vy­viedol z Egypta, 7 a ráno uzriete Hos­podinovu slávu. Počul totiž vaše re­ptanie proti Hos­podinovi. Veď čo sme my, že re­pcete proti nám? 8 Mojžiš do­dal: Po­znáte to podľa toho, že Hos­podin vám dá večer jesť mäso a ráno chlieb, aby ste sa na­sýtili, a to na­priek tomu, že počul, ako ste proti nemu re­ptali. Čo sme my? Nie proti nám re­pcete, ale proti Hos­podinovi.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

7 A ráno uvidíte slávu Hos­podinovu, pre­tože počul vaše re­ptania proti Hos­podinovi. Ale čože s­me my, že re­pcete proti nám?

Evanjelický

7 a ráno zasa uvidíte slávu Hos­podinovu, lebo počul vaše re­ptanie proti Hos­podinovi; veď čo sme my, že re­ptáte proti nám?

Ekumenický

7 a ráno uzriete Hos­podinovu slávu. Počul totiž vaše re­ptanie proti Hos­podinovi. Veď čo sme my, že re­pcete proti nám?

Bible21

7 a ráno spatří­te Hos­po­di­novu slávu, ne­boť slyšel vaše re­ptání pro­ti Hos­po­di­nu. Vž­dyť kdo jsme my, že re­ptá­te pro­ti nám?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček