Ekumenický2. Mojžišova16,8

2. Mojžišova 16:8

Exodus

Mojžiš do­dal: Po­znáte to podľa toho, že Hos­podin vám dá večer jesť mäso a ráno chlieb, aby ste sa na­sýtili, a to na­priek tomu, že počul, ako ste proti nemu re­ptali. Čo sme my? Nie proti nám re­pcete, ale proti Hos­podinovi.


Verš v kontexte

7 a ráno uzriete Hos­podinovu slávu. Počul totiž vaše re­ptanie proti Hos­podinovi. Veď čo sme my, že re­pcete proti nám? 8 Mojžiš do­dal: Po­znáte to podľa toho, že Hos­podin vám dá večer jesť mäso a ráno chlieb, aby ste sa na­sýtili, a to na­priek tomu, že počul, ako ste proti nemu re­ptali. Čo sme my? Nie proti nám re­pcete, ale proti Hos­podinovi. 9 Mojžiš po­vedal Áronovi: Po­vedz celej iz­rael­skej po­spolitos­ti: Pred­stúp­te pred Hos­podina, lebo počul vaše re­ptanie!

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

8 A Mojžiš po­vedal: Po tom poznáte, keď vám dá Hos­podin večer mäsa, aby ste sa najed­li, a chleba ráno, aby ste sa na­sýtili, pre­tože počul Hos­podin vaše re­ptania, ktorými ste re­ptali proti ne­mu. Lebo veď čože s­me my? Vaše re­ptania neboly proti nám, ale proti Hos­podinovi.

Evanjelický

8 Ďalej vravel Mojžiš: Hos­podin vám dá večer jesť mäso a ráno chlieb na na­sýtenie; lebo On počul, ako ste re­ptali proti Ne­mu; veď čo sme my? Nie proti nám, ale proti Hos­podinovi ste re­ptali.

Ekumenický

8 Mojžiš do­dal: Po­znáte to podľa toho, že Hos­podin vám dá večer jesť mäso a ráno chlieb, aby ste sa na­sýtili, a to na­priek tomu, že počul, ako ste proti nemu re­ptali. Čo sme my? Nie proti nám re­pcete, ale proti Hos­podinovi.

Bible21

8 Mo­jžíš pokračoval: „Až vám Hos­po­din dá večer k jídlu maso a ráno chléb do sytosti, po­zná­te, že Hos­po­din slyšel vaše re­ptání pro­ti ně­mu. Kdo jsme my? Ne­re­ptá­te pro­ti nám, ale pro­ti Hospodinu!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček