Ekumenický2. Mojžišova16,6

2. Mojžišova 16:6

Exodus

Mojžiš a Áron po­vedali všet­kým Iz­raelitom: Večer po­znáte, že to bol Hos­podin, kto vás vy­viedol z Egypta,


Verš v kontexte

5 Na šies­ty deň si naz­bierajú a pri­pravia dvak­rát toľko než v iné dni. 6 Mojžiš a Áron po­vedali všet­kým Iz­raelitom: Večer po­znáte, že to bol Hos­podin, kto vás vy­viedol z Egypta, 7 a ráno uzriete Hos­podinovu slávu. Počul totiž vaše re­ptanie proti Hos­podinovi. Veď čo sme my, že re­pcete proti nám?

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

6 A Mojžiš a Áron po­vedali všetkým synom Iz­raelovým: Večer po­znáte, že vás Hos­podin vy­viedol z Egypt­skej zeme.

Evanjelický

6 Po­tom Mojžiš a Áron po­vedali všet­kým Iz­rael­com: Večer spoz­náte, že vás Hos­podin vy­viedol z Egyp­ta,

Ekumenický

6 Mojžiš a Áron po­vedali všet­kým Iz­raelitom: Večer po­znáte, že to bol Hos­podin, kto vás vy­viedol z Egypta,

Bible21

6 Mo­jžíš a Áron tedy mlu­vi­li ke všem synům Iz­rae­le: „Večer po­zná­te, že vás z Egyp­ta vy­ve­dl Hos­po­din,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček