Ekumenický2. Mojžišova16,14

2. Mojžišova 16:14

Exodus

Keď sa rosa stratila, na po­vr­chu púšte sa ob­javilo čosi drob­né, zrnité, drob­né ako inovať.


Verš v kontexte

13 Keď na­stal večer, prileteli pre­pelice a po­kryli tábor. Ráno zasa ležala okolo tábora na­padaná rosa. 14 Keď sa rosa stratila, na po­vr­chu púšte sa ob­javilo čosi drob­né, zrnité, drob­né ako inovať. 15 Keď to Iz­raeliti videli, jeden druhého sa pýtali: Čo je to? Ne­vedeli totiž, čo to je. Mojžiš im po­vedal: To je chlieb, ktorý vám dáva Hos­podin ako po­krm.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

14 A keď vy­stúpila vrstva rosy, hľa, bolo na tvári púšte čosi drobné s­razené lupinaté, čosi drobné jako inovať na zemi.

Evanjelický

14 Keď rosa uschla, hľa, na púšti os­talo čosi drob­né, zrnité, drob­né ako inovať.

Ekumenický

14 Keď sa rosa stratila, na po­vr­chu púšte sa ob­javilo čosi drob­né, zrnité, drob­né ako inovať.

Bible21

14 A když rosa přesta­la pa­dat, hle, na pouš­ti leže­lo cosi jako drobné lupínky, cosi jako drobné jíní na ze­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček