Ekumenický2. Mojžišova16,13

2. Mojžišova 16:13

Exodus

Keď na­stal večer, prileteli pre­pelice a po­kryli tábor. Ráno zasa ležala okolo tábora na­padaná rosa.


Verš v kontexte

12 Počul som re­ptanie Iz­raelitov. Oznám im: Pod­večer sa najete mäsa a ráno sa na­sýtite chlebom, aby ste vedeli, že ja som Hos­podin, váš Boh. 13 Keď na­stal večer, prileteli pre­pelice a po­kryli tábor. Ráno zasa ležala okolo tábora na­padaná rosa. 14 Keď sa rosa stratila, na po­vr­chu púšte sa ob­javilo čosi drob­né, zrnité, drob­né ako inovať.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

13 A stalo sa večer, že priletely hore pre­pelice a po­kryly tábor, a ráno ležala vrstva rosy okolo tábora.

Evanjelický

13 Večer prileteli pre­pelice a po­kryli tábor. Ráno ležala vrstva rosy okolo tábora.

Ekumenický

13 Keď na­stal večer, prileteli pre­pelice a po­kryli tábor. Ráno zasa ležala okolo tábora na­padaná rosa.

Bible21

13 Když na­stal večer, při­letěly křepelky a za­sypaly tá­bor. Ráno pak oko­lo tá­bo­ra pa­da­la ro­sa.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček