Ekumenický2. Mojžišova16,15

2. Mojžišova 16:15

Exodus

Keď to Iz­raeliti videli, jeden druhého sa pýtali: Čo je to? Ne­vedeli totiž, čo to je. Mojžiš im po­vedal: To je chlieb, ktorý vám dáva Hos­podin ako po­krm.


Verš v kontexte

14 Keď sa rosa stratila, na po­vr­chu púšte sa ob­javilo čosi drob­né, zrnité, drob­né ako inovať. 15 Keď to Iz­raeliti videli, jeden druhého sa pýtali: Čo je to? Ne­vedeli totiž, čo to je. Mojžiš im po­vedal: To je chlieb, ktorý vám dáva Hos­podin ako po­krm. 16 Toto je to, o čom Hos­podin pri­kázal: Nech si každý naz­biera toľko, koľko po­trebuje na jedenie. Každý si na­berie podľa počtu osôb v stane, ómer na osobu.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

15 Keď to videli synovia Iz­raelovi, po­vedali druh druhovi: Man hú? Lebo ne­vedeli, čo je. A Mojžiš im po­vedal: To je ten chlieb, ktorý vám dal Hos­podin na po­krm.

Evanjelický

15 Keď to Iz­rael­ci videli, hovorili jeden druhému: Čo je to? Lebo ne­vedeli, čo je to; Mojžiš im po­vedal: To je chlieb, čo vám dal Hos­podin na po­krm.

Ekumenický

15 Keď to Iz­raeliti videli, jeden druhého sa pýtali: Čo je to? Ne­vedeli totiž, čo to je. Mojžiš im po­vedal: To je chlieb, ktorý vám dáva Hos­podin ako po­krm.

Bible21

15 Když to synové Iz­rae­le spatři­li, říka­li je­den druhé­mu: Man-hu („Co je to?“ ). Oprav­du ne­vědě­li, co to je. Mojžíš jim ře­kl: „To je ten chléb, který vám Hos­po­din dal za pokrm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček