EkumenickýEster8,17

Ester 8:17

V každej krajine i v každom mes­te, všade, kam sa do­stalo kráľov­ské slovo a jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hos­tiny a sviatok. Mnohí z národov tých krajín sa pri­dávali k Židom, lebo doľahol na nich strach pred Žid­mi.


Verš v kontexte

15 Mor­dochaj od­išiel od kráľa v kráľovskom rúchu z modrého pur­puru a ba­vl­ny, s veľkou zlatou korunou a v plášti z jemného ľanu a čer­veného pur­puru. Mes­to Šúšan jasalo a radovalo sa. 16 Židia sa dožili svet­la a rados­ti, veselos­ti a poc­ty. 17 V každej krajine i v každom mes­te, všade, kam sa do­stalo kráľov­ské slovo a jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hos­tiny a sviatok. Mnohí z národov tých krajín sa pri­dávali k Židom, lebo doľahol na nich strach pred Žid­mi.

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

17 A vo všet­kých krajinách a vo všet­kých mes­tách, na každom mieste, kam došlo slovo kráľovo a jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hos­tinu a dob­rý deň, sviatok. A mnohí z národov zeme pri­stupovali čo do nábožen­stva k Židom, lebo padol na nich strach Židov.

Evanjelický

17 V každej provin­cii i v každom mes­te, všade, kam prenik­lo kráľov­ské slovo a jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hos­tiny a dob­ré dni. Mnohí z národov tých krajín sa pri­dávali k Židom, lebo doľahol na nich strach pred Žid­mi.

Ekumenický

17 V každej krajine i v každom mes­te, všade, kam sa do­stalo kráľov­ské slovo a jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hos­tiny a sviatok. Mnohí z národov tých krajín sa pri­dávali k Židom, lebo doľahol na nich strach pred Žid­mi.

Bible21

17 V každé jedné pro­vin­cii, v kaž­dičkém městě, kam do­razi­lo králov­ské nařízení, na­stalo u Ži­dů ve­se­lí a jásot, hody a svátky. Mno­zí z ostatních národů se teh­dy poži­dovš­ti­li, pro­tože na ně padl strach z Ži­dů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček