EkumenickýEster8,15

Ester 8:15

Mor­dochaj od­išiel od kráľa v kráľovskom rúchu z modrého pur­puru a ba­vl­ny, s veľkou zlatou korunou a v plášti z jemného ľanu a čer­veného pur­puru. Mes­to Šúšan jasalo a radovalo sa.


Verš v kontexte

14 Rých­li po­slovia, ktorí jaz­dili na vlád­nych pl­no­krv­ných koňoch, sa ih­neď cvalom vy­dali na ces­tu podľa kráľov­ho roz­kazu, len čo bol vy­daný zákon v meste Šúšane. 15 Mor­dochaj od­išiel od kráľa v kráľovskom rúchu z modrého pur­puru a ba­vl­ny, s veľkou zlatou korunou a v plášti z jemného ľanu a čer­veného pur­puru. Mes­to Šúšan jasalo a radovalo sa. 16 Židia sa dožili svet­la a rados­ti, veselos­ti a poc­ty.

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 A Mar­doche­us vy­šiel zp­red kráľa v kráľov­skom rúchu, v hy­acin­tovomod­rom a bielom, v zlatej korune veľkej a v kmen­tovom a šar­látovom plášti. A mes­to Súsan plesalo a radovalo sa.

Evanjelický

15 Mor­dochaj od­išiel od kráľa v kráľov­skom rúchu z mod­rého pur­puru a ba­vl­ny, s veľkou zlatou korunou, a v plášti z jem­ného ľanu a čer­veného pur­puru. Mes­to Šúšán jasalo a radovalo sa.

Ekumenický

15 Mor­dochaj od­išiel od kráľa v kráľovskom rúchu z modrého pur­puru a ba­vl­ny, s veľkou zlatou korunou a v plášti z jemného ľanu a čer­veného pur­puru. Mes­to Šúšan jasalo a radovalo sa.

Bible21

15 Mor­de­chaj vy­šel od krále oděn králov­s­ky v mod­ré a bílé, s velkou zla­tou če­lenkou a v hávu z kmen­tu a purpu­ru. Ve městě Súsách za­vládlo bujaré ve­se­lí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček