EkumenickýEster8,16

Ester 8:16

Židia sa dožili svet­la a rados­ti, veselos­ti a poc­ty.


Verš v kontexte

15 Mor­dochaj od­išiel od kráľa v kráľovskom rúchu z modrého pur­puru a ba­vl­ny, s veľkou zlatou korunou a v plášti z jemného ľanu a čer­veného pur­puru. Mes­to Šúšan jasalo a radovalo sa. 16 Židia sa dožili svet­la a rados­ti, veselos­ti a poc­ty. 17 V každej krajine i v každom mes­te, všade, kam sa do­stalo kráľov­ské slovo a jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hos­tiny a sviatok. Mnohí z národov tých krajín sa pri­dávali k Židom, lebo doľahol na nich strach pred Žid­mi.

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

16 A Židom na­stalo svet­lo a radosť, roz­koš a česť.

Evanjelický

16 Židom svit­lo svet­lo a radosť, veselosť a poc­ta.

Ekumenický

16 Židia sa dožili svet­la a rados­ti, veselos­ti a poc­ty.

Bible21

16 Ži­dům vzešlo svět­lo a ra­dost, jásot a sláva.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček