EkumenickýEfezským6,7

Efezským 6:7

Ochot­ne slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom.


Verš v kontexte

6 Ne­slúžte na­oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kris­tovi ot­roci, ktorí z celej duše pl­nia Božiu vôľu. 7 Ochot­ne slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 8 Veď viete, že každý, kto vy­koná niečo dob­ré, do­stane od­platu od Pána, či ot­rok, či slobod­ný.

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

7 s dob­rou mysľou, slúžiac ako Pánovi a nie ľuďom,

Evanjelický

7 od­dane im slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom,

Ekumenický

7 Ochot­ne slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom.

Bible21

7 Služ­te s ochotnou mys­lí jako Pánu, a ne li­dem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček