EkumenickýEfezským6,6

Efezským 6:6

Ne­slúžte na­oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kris­tovi ot­roci, ktorí z celej duše pl­nia Božiu vôľu.


Verš v kontexte

5 Ot­roci, z úprimného srd­ca po­slúchaj­te svojich po­zem­ských pánov ako Kris­ta, s bázňou a chvením. 6 Ne­slúžte na­oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kris­tovi ot­roci, ktorí z celej duše pl­nia Božiu vôľu. 7 Ochot­ne slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom.

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 ne­slúžiac ver­ne iba na oko jako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale jako sluhovia Kris­tovi činiac vôľu Božiu z duše,

Evanjelický

6 Ne­slúžte len na­oko ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale ako služob­níci Kris­tovi, ktorí z duše pl­nia vôľu Božiu;

Ekumenický

6 Ne­slúžte na­oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kris­tovi ot­roci, ktorí z celej duše pl­nia Božiu vôľu.

Bible21

6 Ne­s­luž­te naoko jako ti, kdo se chtějí za­lí­bit li­dem, ale jako Kri­stovi služebníci ko­nej­te Boží vů­li ce­lou duší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček