EkumenickýEfezským6,8

Efezským 6:8

Veď viete, že každý, kto vy­koná niečo dob­ré, do­stane od­platu od Pána, či ot­rok, či slobod­ný.


Verš v kontexte

7 Ochot­ne slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 8 Veď viete, že každý, kto vy­koná niečo dob­ré, do­stane od­platu od Pána, či ot­rok, či slobod­ný. 9 A vy, páni, za­ob­chádzaj­te s nimi tak is­to. Pre­staňte sa vy­hrážať; veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten ni­koho ne­up­red­nos­tňuje.

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

8 vediac, že čokoľvek by jeden každý učinil dob­ré, to si od­nesie od Pána, buď sluha buď slobod­ný.

Evanjelický

8 vediac, že každý, či ot­rok či slobod­ný, keď dob­re robí, prij­me od­menu od Pána.

Ekumenický

8 Veď viete, že každý, kto vy­koná niečo dob­ré, do­stane od­platu od Pána, či ot­rok, či slobod­ný.

Bible21

8 Věz­te, že coko­li kdo uči­nil dob­rého, za to do­stane odpla­tu od Pá­na, ať už byl ot­rok nebo svo­bodný.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček