EkumenickýEfezským1,18

Efezským 1:18

aby osvietil oči vášho srd­ca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás po­volal, aké je bohat­stvo slávy jeho dedičs­tva medzi svätými


Verš v kontexte

17 aby vám Boh nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec slávy, keď ho po­znávate, dal Ducha múd­ros­ti a zjavenia, 18 aby osvietil oči vášho srd­ca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás po­volal, aké je bohat­stvo slávy jeho dedičs­tva medzi svätými 19 a aká ne­smier­ne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho moc­ná sila.

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 osvietené oči vašej mys­le, aby ste vedeli, čo a jaká je to nádeja jeho po­volania a čo a jaké bohat­stvo slávy jeho dedičs­tva medzi svätými

Evanjelický

18 a osvietil oči vášho srd­ca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On po­voláva, čo je to za bohat­stvo Jeho sláv­neho dedičs­tva, ktoré je pre svätých ,

Ekumenický

18 aby osvietil oči vášho srd­ca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás po­volal, aké je bohat­stvo slávy jeho dedičs­tva medzi svätými

Bible21

18 Kéž osvítí váš vni­třní zrak, abys­te vi­dě­li, k jaké na­dě­ji vás po­vo­lal, jak slavné je bo­hatství jeho dě­dictví mezi svatý­mi

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček