RoháčekEfezským1,18

Efezským 1:18

osvietené oči vašej mys­le, aby ste vedeli, čo a jaká je to nádeja jeho po­volania a čo a jaké bohat­stvo slávy jeho dedičs­tva medzi svätými


Verš v kontexte

17 žeby Bôh nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múd­ros­ti a zjavenia pravým po­znaním jeho, 18 osvietené oči vašej mys­le, aby ste vedeli, čo a jaká je to nádeja jeho po­volania a čo a jaké bohat­stvo slávy jeho dedičs­tva medzi svätými 19 a čo tá ne­smier­na veľkosť jeho moci, ­vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády.

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 osvietené oči vašej mys­le, aby ste vedeli, čo a jaká je to nádeja jeho po­volania a čo a jaké bohat­stvo slávy jeho dedičs­tva medzi svätými

Evanjelický

18 a osvietil oči vášho srd­ca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On po­voláva, čo je to za bohat­stvo Jeho sláv­neho dedičs­tva, ktoré je pre svätých ,

Ekumenický

18 aby osvietil oči vášho srd­ca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás po­volal, aké je bohat­stvo slávy jeho dedičs­tva medzi svätými

Bible21

18 Kéž osvítí váš vni­třní zrak, abys­te vi­dě­li, k jaké na­dě­ji vás po­vo­lal, jak slavné je bo­hatství jeho dě­dictví mezi svatý­mi