Ekumenický5. Mojžišova28,61

5. Mojžišova 28:61

Deuteronomium

Hos­podin bude na teba po­sielať všelijaké choroby a po­hromy, o ktorých sa ani ne­píše v knihe toh­to zákona, kým ťa ne­zničí.


Verš v kontexte

60 Ob­ráti na teba všet­ky choroby Egyp­ta, ktorých sa bojíš, no pred­sa ich do­staneš. 61 Hos­podin bude na teba po­sielať všelijaké choroby a po­hromy, o ktorých sa ani ne­píše v knihe toh­to zákona, kým ťa ne­zničí. 62 Zo­stane vás málo, hoci vás bolo toľko ako nebes­kých hviezd, pre­tože si ne­pos­lúchol Hos­podina, svoj­ho Boha.

späť na 5. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

61 I všelijakú chorobu i všelijakú ranu, ktorá nie je na­písaná v knihe tohoto zákona, uvedie Hos­podin na teba, a to bude tak, do­kiaľ nebudeš za­hladený.

Evanjelický

61 i všelijakú chorobu a všelijakú ranu, ktorá nie je za­značená v knihe toh­to zákona, uvedie na teba Hos­podin, kým ťa ne­zničí.

Ekumenický

61 Hos­podin bude na teba po­sielať všelijaké choroby a po­hromy, o ktorých sa ani ne­píše v knihe toh­to zákona, kým ťa ne­zničí.

Bible21

61 Hos­po­din na tebe přive­de i všech­ny ne­mo­ci a všech­ny rá­ny, které nejsou za­psá­ny v knize to­ho­to Záko­na, dokud ne­bu­deš vy­hlazen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček