Ekumenický5. Mojžišova12,9

5. Mojžišova 12:9

Deuteronomium

Do­siaľ ste totiž ne­prišli na mies­to od­počin­ku, do dedičného vlast­níc­tva, ktoré vám dáva Hos­podin, váš Boh.


Verš v kontexte

8 Nerob­te už tak ako my dnes, každý podľa toho, čo uznáva za správ­ne. 9 Do­siaľ ste totiž ne­prišli na mies­to od­počin­ku, do dedičného vlast­níc­tva, ktoré vám dáva Hos­podin, váš Boh. 10 Vy však pre­kročíte Jor­dán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dáva do vlast­níc­tva Hos­podin, váš Boh, a za­bez­pečí vám po­koj od všet­kých okolitých ne­priateľov, takže budete bez­pečne bývať.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo doteraz ste ešte ne­prišli k od­počinutiu a k dedičs­tvu, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh.

Evanjelický

9 Lebo doteraz ste ešte nedošli do od­počinutia a k dedičnému vlast­níc­tvu, ktoré vám dáva Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

9 Do­siaľ ste totiž ne­prišli na mies­to od­počin­ku, do dedičného vlast­níc­tva, ktoré vám dáva Hos­podin, váš Boh.

Bible21

9 Až do­sud jste pře­ce ne­vstou­pi­li do odpoči­nutí, do dě­dictví, které ti dává Hos­po­din, tvůj Bůh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček