Bible21Deuteronomium12,9

Deuteronomium 12:9

Až do­sud jste pře­ce ne­vstou­pi­li do odpoči­nutí, do dě­dictví, které ti dává Hos­po­din, tvůj Bůh.


Verš v kontexte

8 Ne­bu­dete jednat, jak tu jedná­me dnes – každý tak, jak sám pokládá za správné. 9 Až do­sud jste pře­ce ne­vstou­pi­li do odpoči­nutí, do dě­dictví, které ti dává Hos­po­din, tvůj Bůh. 10 Chys­tá­te se však přejít Jordán a usa­dit se v ze­mi, kte­rou vám Hos­po­din, váš Bůh, dává za dě­dictví, kde vám dá odpoči­nout ode všech okolních ne­přá­tel a kde bu­dete pře­bývat v bez­pečí.

späť na Deuteronomium, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo doteraz ste ešte ne­prišli k od­počinutiu a k dedičs­tvu, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh.

Evanjelický

9 Lebo doteraz ste ešte nedošli do od­počinutia a k dedičnému vlast­níc­tvu, ktoré vám dáva Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

9 Do­siaľ ste totiž ne­prišli na mies­to od­počin­ku, do dedičného vlast­níc­tva, ktoré vám dáva Hos­podin, váš Boh.

Bible21

9 Až do­sud jste pře­ce ne­vstou­pi­li do odpoči­nutí, do dě­dictví, které ti dává Hos­po­din, tvůj Bůh.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček