Ekumenický5. Mojžišova12,8

5. Mojžišova 12:8

Deuteronomium

Nerob­te už tak ako my dnes, každý podľa toho, čo uznáva za správ­ne.


Verš v kontexte

7 Tam pred Hos­podinom, svojím Bohom, budete jesť vy a vaši domáci, budete sa radovať zo všet­kého, k čomu priložíte ruku, čím vás požeh­nal Hos­podin, váš Boh. 8 Nerob­te už tak ako my dnes, každý podľa toho, čo uznáva za správ­ne. 9 Do­siaľ ste totiž ne­prišli na mies­to od­počin­ku, do dedičného vlast­níc­tva, ktoré vám dáva Hos­podin, váš Boh.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Ne­učiníte ničoho takého, čo my tu činíme dnes, každý to, čo je spraved­livé v jeho očiach, nech už je to čokoľvek!

Evanjelický

8 Nerob­te tak, ako my tu dnes robíme, každý, čo sa mu po­zdáva.

Ekumenický

8 Nerob­te už tak ako my dnes, každý podľa toho, čo uznáva za správ­ne.

Bible21

8 Ne­bu­dete jednat, jak tu jedná­me dnes – každý tak, jak sám pokládá za správné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček