Ekumenický5. Mojžišova11,10

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 11:10

Deuteronomium

Krajina, ktorú pri­chádzaš ob­sadiť, nie je ako Egypt, z ktorého ste vy­šli, ktorý si osieval svojím semenom a nohami ot­váral kanály pri za­vlažovaní zeleninovej záh­rady.


Verš v kontexte

9 aby ste dlho žili v krajine, ktorú Hos­podin pod prísahou sľúbil vašim ot­com a ich po­tom­kom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. 10 Krajina, ktorú pri­chádzaš ob­sadiť, nie je ako Egypt, z ktorého ste vy­šli, ktorý si osieval svojím semenom a nohami ot­váral kanály pri za­vlažovaní zeleninovej záh­rady. 11 Krajina, do ktorej sa uberáte a ktorú máte ob­sadiť, je krajina vr­chov a plání. Vodu pije z nebeského dažďa.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo zem, do ktorej ty ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, nie je ako Egypt­ská zem, z ktorej ste vy­šli, kde si sial svoje semeno a polieval si svojou nohou jako zeleninovú za­hradu.

Evanjelický

10 Krajina, ktorú pri­chádzaš zau­jať, nie je ako Egypt, z ktorého ste vy­šli, v ktorom si sial svoje semeno a ktorý si za­vlažoval prácou svojich nôh ako zeleninovú záh­radu.

Ekumenický

10 Krajina, ktorú pri­chádzaš ob­sadiť, nie je ako Egypt, z ktorého ste vy­šli, ktorý si osieval svojím semenom a nohami ot­váral kanály pri za­vlažovaní zeleninovej záh­rady.

Bible21

10 Země, kte­rou při­cházíš ob­sa­dit, to­tiž není jako egyptská zem, z níž jste vy­š­li, kte­rou jsi osíval se­menem a za­vlažoval ji prací svých no­hou jako ze­linářs­kou za­hra­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček