Evanjelický5. Mojžišova11,10

5. Mojžišova 11:10

Deuteronomium

Krajina, ktorú pri­chádzaš zau­jať, nie je ako Egypt, z ktorého ste vy­šli, v ktorom si sial svoje semeno a ktorý si za­vlažoval prácou svojich nôh ako zeleninovú záh­radu.


Verš v kontexte

9 a aby ste dlho žili v krajine, ktorú Hos­podin prísahou za­sľúbil dať vašim ot­com aj ich po­tom­kom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. 10 Krajina, ktorú pri­chádzaš zau­jať, nie je ako Egypt, z ktorého ste vy­šli, v ktorom si sial svoje semeno a ktorý si za­vlažoval prácou svojich nôh ako zeleninovú záh­radu. 11 Krajina, ktorú idete zau­jať, je krajinou vr­chov a údolí; vodu pije z nebes­kého dažďa;

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo zem, do ktorej ty ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, nie je ako Egypt­ská zem, z ktorej ste vy­šli, kde si sial svoje semeno a polieval si svojou nohou jako zeleninovú za­hradu.

Evanjelický

10 Krajina, ktorú pri­chádzaš zau­jať, nie je ako Egypt, z ktorého ste vy­šli, v ktorom si sial svoje semeno a ktorý si za­vlažoval prácou svojich nôh ako zeleninovú záh­radu.

Ekumenický

10 Krajina, ktorú pri­chádzaš ob­sadiť, nie je ako Egypt, z ktorého ste vy­šli, ktorý si osieval svojím semenom a nohami ot­váral kanály pri za­vlažovaní zeleninovej záh­rady.

Bible21

10 Země, kte­rou při­cházíš ob­sa­dit, to­tiž není jako egyptská zem, z níž jste vy­š­li, kte­rou jsi osíval se­menem a za­vlažoval ji prací svých no­hou jako ze­linářs­kou za­hra­du.