Bible21Deuteronomium11,10

Deuteronomium 11:10

Země, kte­rou při­cházíš ob­sa­dit, to­tiž není jako egyptská zem, z níž jste vy­š­li, kte­rou jsi osíval se­menem a za­vlažoval ji prací svých no­hou jako ze­linářs­kou za­hra­du.


Verš v kontexte

9 a bu­dete užívat dlouhého živo­ta v ze­mi, o níž Hos­po­din přísahal vašim ot­cům, že ji dá jim a je­jich se­meni – zem oplývající mlékem a me­dem. 10 Země, kte­rou při­cházíš ob­sa­dit, to­tiž není jako egyptská zem, z níž jste vy­š­li, kte­rou jsi osíval se­menem a za­vlažoval ji prací svých no­hou jako ze­linářs­kou za­hra­du. 11 Země, kte­rou jdete ob­sa­dit, je země hor a údo­lí, za­vlažovaná ne­bes­kým deštěm.

späť na Deuteronomium, 11

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo zem, do ktorej ty ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, nie je ako Egypt­ská zem, z ktorej ste vy­šli, kde si sial svoje semeno a polieval si svojou nohou jako zeleninovú za­hradu.

Evanjelický

10 Krajina, ktorú pri­chádzaš zau­jať, nie je ako Egypt, z ktorého ste vy­šli, v ktorom si sial svoje semeno a ktorý si za­vlažoval prácou svojich nôh ako zeleninovú záh­radu.

Ekumenický

10 Krajina, ktorú pri­chádzaš ob­sadiť, nie je ako Egypt, z ktorého ste vy­šli, ktorý si osieval svojím semenom a nohami ot­váral kanály pri za­vlažovaní zeleninovej záh­rady.

Bible21

10 Země, kte­rou při­cházíš ob­sa­dit, to­tiž není jako egyptská zem, z níž jste vy­š­li, kte­rou jsi osíval se­menem a za­vlažoval ji prací svých no­hou jako ze­linářs­kou za­hra­du.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček