Ekumenický5. Mojžišova11,9

5. Mojžišova 11:9

Deuteronomium

aby ste dlho žili v krajine, ktorú Hos­podin pod prísahou sľúbil vašim ot­com a ich po­tom­kom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.


Verš v kontexte

8 Za­chovávaj­te každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, aby ste boli sil­ní, keď pôj­dete ob­sadiť krajinu, do ktorej sa uberáte a ktorú máte ob­sadiť, 9 aby ste dlho žili v krajine, ktorú Hos­podin pod prísahou sľúbil vašim ot­com a ich po­tom­kom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. 10 Krajina, ktorú pri­chádzaš ob­sadiť, nie je ako Egypt, z ktorého ste vy­šli, ktorý si osieval svojím semenom a nohami ot­váral kanály pri za­vlažovaní zeleninovej záh­rady.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

9 a aby ste dlho žili na zemi, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com, že im ju dá aj ich semenu, zem, ktorá tečie mliekom a medom.

Evanjelický

9 a aby ste dlho žili v krajine, ktorú Hos­podin prísahou za­sľúbil dať vašim ot­com aj ich po­tom­kom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

Ekumenický

9 aby ste dlho žili v krajine, ktorú Hos­podin pod prísahou sľúbil vašim ot­com a ich po­tom­kom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

Bible21

9 a bu­dete užívat dlouhého živo­ta v ze­mi, o níž Hos­po­din přísahal vašim ot­cům, že ji dá jim a je­jich se­meni – zem oplývající mlékem a me­dem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček