EkumenickýDaniel7,21

Daniel 7:21

Hľadel som ďalej a ten­to roh roz­pútal voj­nu so svätými a víťazil nad nimi,


Verš v kontexte

20 Chcel som aj vy­svet­lenie o desiatich rohoch, ktoré mala na hlave, a o tom ďalšom, ktorý vy­rás­tol a pred ktorým tri iné vy­pad­li. Ten­to roh mal oči a ús­ta, ktoré hovorili pyšne, a podľa výzoru bol väčší než os­tat­né. 21 Hľadel som ďalej a ten­to roh roz­pútal voj­nu so svätými a víťazil nad nimi, 22 až na­pokon prišiel Starec dní a súd bol odo­vzdaný svätým Naj­vyššieho, pre­tože nadišiel čas, aby kráľov­stvo pre­vzali svätí.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

21 A hľadiac videl som, že ten roh viedol voj­nu so svätými a pre­máhal ich,

Evanjelický

21 Keď som sa po­zeral, ten­to roh viedol voj­nu so svätými a pre­máhal ich,

Ekumenický

21 Hľadel som ďalej a ten­to roh roz­pútal voj­nu so svätými a víťazil nad nimi,

Bible21

21 Díval jsem se tedy dál a vi­děl jsem, jak ten roh vede válku pro­ti svatým a přemáhá je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček