EkumenickýDaniel7,20

Daniel 7:20

Chcel som aj vy­svet­lenie o desiatich rohoch, ktoré mala na hlave, a o tom ďalšom, ktorý vy­rás­tol a pred ktorým tri iné vy­pad­li. Ten­to roh mal oči a ús­ta, ktoré hovorili pyšne, a podľa výzoru bol väčší než os­tat­né.


Verš v kontexte

19 Po­tom som chcel po­znať vy­svet­lenie o štvrtej šel­me, ktorá sa líšila od os­tat­ných. Vzbudzovala veľký strach, jej zuby boli zo železa, jej pazúry z bronzu, hl­tala, drúz­gala a zvyšok šliapala svojimi nohami. 20 Chcel som aj vy­svet­lenie o desiatich rohoch, ktoré mala na hlave, a o tom ďalšom, ktorý vy­rás­tol a pred ktorým tri iné vy­pad­li. Ten­to roh mal oči a ús­ta, ktoré hovorili pyšne, a podľa výzoru bol väčší než os­tat­né. 21 Hľadel som ďalej a ten­to roh roz­pútal voj­nu so svätými a víťazil nad nimi,

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

20 jako aj o desiatich rohoch, ktoré boly na jeho hlave, a o tom inom, ktorý bol vy­stúpil, a pad­ly pred ním tri, o tom rohu, ktorý to mal oči a ús­ta, ktoré vravely veľké veci, a bol na po­hľad väčší ako jeho druhovia.

Evanjelický

20 i o desiatich rohoch, ktoré malo na hlave; a o ďalšom rohu, ktorý vy­rás­tol a pred ktorým tri pad­li; o rohu, ktorý mal oči a ús­ta, čo hovorili veľké veci. Zdal sa byť väčší ako os­tat­né.

Ekumenický

20 Chcel som aj vy­svet­lenie o desiatich rohoch, ktoré mala na hlave, a o tom ďalšom, ktorý vy­rás­tol a pred ktorým tri iné vy­pad­li. Ten­to roh mal oči a ús­ta, ktoré hovorili pyšne, a podľa výzoru bol väčší než os­tat­né.

Bible21

20 Také jsem chtěl vědět, co zna­mená těch deset ro­hů na její hlavě a pro­č vy­ros­tl další roh a tři vy­padly, aby mu udělaly místo, a pro­č ten roh měl oči a ús­ta, jež ve­dla pyšné řeči, a pro­č vy­pa­dal mo­hutně­ji než ostatní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček