EkumenickýDaniel7,15

Daniel 7:15

Pre tieto veci som sa ja, Daniel, roz­rušil a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma vy­ľakali.


Verš v kontexte

14 Bola mu odo­vzdaná moc a sláva i kráľov­stvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, ni­kdy ne­pominie, a jeho kráľov­stvo nebude ni­kdy zničené. 15 Pre tieto veci som sa ja, Daniel, roz­rušil a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma vy­ľakali. 16 Pri­stúpil som k jednému z prítomných, aby som sa ho opýtal na zmysel toho všet­kého. Pre­hovoril teda ku mne a dal mi po­znať zmysel tých­to vecí:

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

15 A môj, Danielov, duch sa zhrozil v mojich vnútrobách, a videnia mojej hlavy ma predesily.

Evanjelický

15 Ja, Daniel, bol som tým zdesený, a videnia, ktoré mi pre­beh­li hlavou, ma znepokojili.

Ekumenický

15 Pre tieto veci som sa ja, Daniel, roz­rušil a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma vy­ľakali.

Bible21

15 To, co jsem já Daniel v mys­li vi­děl, mě vel­mi roz­ruši­lo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček