EkumenickýDaniel3,33

Daniel 3:33

Aké veľké sú jeho znamenia a aké moc­né sú jeho zá­zraky! Jeho kráľov­stvo je večným kráľov­stvom a jeho vláda tr­vá z pokolenia na po­kolenie.


Verš v kontexte

31 Kráľ Nebúkad­necar ľudu všet­kých národ­nos­tí a jazykov bývajúcich po celej zemi: Nech sa u vás roz­hoj­ní po­koj! 32 Je pre mňa po­tešením oznámiť znamenia a zá­zraky, ktoré so mnou urobil Naj­vyšší, Boh. 33 Aké veľké sú jeho znamenia a aké moc­né sú jeho zá­zraky! Jeho kráľov­stvo je večným kráľov­stvom a jeho vláda tr­vá z pokolenia na po­kolenie.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

33 Aké veľké sú jeho znamenia a jaké moc­né jeho divy! Jeho kráľov­stvo je večným kráľov­stvom, a jeho pan­stvo ­tr­vá z po­kolenia na po­kolenia.

Evanjelický

33 Aké veľké sú Jeho znamenia, aké moc­né sú Jeho divy! Jeho kráľov­stvo je večné kráľov­stvo a Jeho vláda z po­kolenia na po­kolenie.

Ekumenický

33 Aké veľké sú jeho znamenia a aké moc­né sú jeho zá­zraky! Jeho kráľov­stvo je večným kráľov­stvom a jeho vláda tr­vá z pokolenia na po­kolenie.

Bible21

33 Jak ne­smírné jsou jeho divy, jak mo­cné jeho zázraky! Jeho králov­ství trvá navěky, jeho vláda nad vše­mi poko­lení­mi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček