EkumenickýDaniel3,32

Daniel 3:32

Je pre mňa po­tešením oznámiť znamenia a zá­zraky, ktoré so mnou urobil Naj­vyšší, Boh.


Verš v kontexte

31 Kráľ Nebúkad­necar ľudu všet­kých národ­nos­tí a jazykov bývajúcich po celej zemi: Nech sa u vás roz­hoj­ní po­koj! 32 Je pre mňa po­tešením oznámiť znamenia a zá­zraky, ktoré so mnou urobil Naj­vyšší, Boh. 33 Aké veľké sú jeho znamenia a aké moc­né sú jeho zá­zraky! Jeho kráľov­stvo je večným kráľov­stvom a jeho vláda tr­vá z pokolenia na po­kolenie.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

32 Vidí sa mi byť slušným, aby som rozp­rával znamenia a divy, ktoré učinil pri mne Naj­vyšší Bôh.

Evanjelický

32 Roz­hodol som sa zverej­niť znamenia a divy, ktoré mi urobil naj­vyšší Boh.

Ekumenický

32 Je pre mňa po­tešením oznámiť znamenia a zá­zraky, ktoré so mnou urobil Naj­vyšší, Boh.

Bible21

32 S po­těšením vám dávám na vědo­most divy a zá­zra­ky, které při mně vy­ko­nal Nej­vyšší Bůh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček