EkumenickýDaniel3,18

Daniel 3:18

Ak aj nie, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uc­tievať a zlatej soche, ktorú si dal po­staviť, nebudeme sa klaňať.


Verš v kontexte

17 Ak nás náš Boh, ktorého uc­tievame, chce za­chrániť z ohňom roz­pálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vy­slobodí nás. 18 Ak aj nie, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uc­tievať a zlatej soche, ktorú si dal po­staviť, nebudeme sa klaňať. 19 Nato Nebúkad­necara na­pl­nil hnev, výraz jeho tváre sa voči Šad­rachovi, Méšachovi a Abéd-Negovi zmenil a dal roz­kaz roz­páliť pec sedemk­rát viac, ako to bývalo zvykom.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale ak nie, nech ti je známe, ó, kráľu, že tvojich bohov ctiť nebudeme ani zlatému ob­razu, ktorý si po­stavil, sa nebudeme klaňať.

Evanjelický

18 Ale ak nie, vez­mi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal po­staviť, sa nebudeme klaňať.

Ekumenický

18 Ak aj nie, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uc­tievať a zlatej soche, ktorú si dal po­staviť, nebudeme sa klaňať.

Bible21

18 A i kdy­by ne, vez­mi na vědo­mí, krá­li, že tvé bohy ctít ne­bu­de­me a zlaté soše, kte­rou jsi vztyčil, se nepokloníme.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček