EkumenickýDaniel3,17

Daniel 3:17

Ak nás náš Boh, ktorého uc­tievame, chce za­chrániť z ohňom roz­pálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vy­slobodí nás.


Verš v kontexte

16 Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego od­povedali kráľovi: Nebúkad­necar, my sa ne­pot­rebujeme pred tebou ob­hajovať. 17 Ak nás náš Boh, ktorého uc­tievame, chce za­chrániť z ohňom roz­pálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vy­slobodí nás. 18 Ak aj nie, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uc­tievať a zlatej soche, ktorú si dal po­staviť, nebudeme sa klaňať.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 Jest­li tak chce náš Bôh, ktorého my ctíme, ten nás môže vy­trh­núť z oh­nivej pece roz­pálenej a vy­trh­ne aj z tvojich rúk, ó, kráľu!

Evanjelický

17 Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vy­slobodiť z roz­pálenej oh­nivej pece, a vy­slobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu.

Ekumenický

17 Ak nás náš Boh, ktorého uc­tievame, chce za­chrániť z ohňom roz­pálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vy­slobodí nás.

Bible21

17 „Jest­li nás Bůh, kterého ctí­me, bude chtít za­chránit, za­chrání nás z roz­pálené oh­nivé pece i ze tvé mo­ci, krá­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček