EkumenickýDaniel12,9

Daniel 12:9

Od­povedal: Daniel, choď, pre­tože slová sú držané v tajnosti a za­pečatené do po­sled­ných čias.


Verš v kontexte

8 Vy­počul som si to, ale nerozumel som. Spýtal som sa teda: Pán môj, aký bude záver tých­to vecí? 9 Od­povedal: Daniel, choď, pre­tože slová sú držané v tajnosti a za­pečatené do po­sled­ných čias. 10 Mnohí sa pre­triedia, očis­tia a zdokonalia. Bez­božní však budú konať svoj­voľne. Ani jeden bez­božný sa ne­poučí, no múd­ri porozumejú.

späť na Daniel, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 A riekol: Idi, Danielu, lebo slová sú za­vrené a za­pečatené až do času kon­ca.

Evanjelický

9 Od­povedal: Choď, Daniel! Lebo slová sú skryté a za­pečatené až po po­sled­ný čas!

Ekumenický

9 Od­povedal: Daniel, choď, pre­tože slová sú držané v tajnosti a za­pečatené do po­sled­ných čias.

Bible21

9 „­Mu­síš jít, Danieli,“ od­po­věděl mi. „­Ta slova zůstanou tajem­stvím za­pečetěným pro po­slední čas.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček