RoháčekDaniel12,9

Daniel 12:9

A riekol: Idi, Danielu, lebo slová sú za­vrené a za­pečatené až do času kon­ca.


Verš v kontexte

8 A ja, keď som to počul, a nerozumel som tomu, po­vedal som: Môj pane, čo bude po tom po všet­kom? 9 A riekol: Idi, Danielu, lebo slová sú za­vrené a za­pečatené až do času kon­ca. 10 Mnohí budú čis­tení a bielení a zkúšaní jako v ohni. A bez­božní budú páchať bez­božnosť, a nebudú roz­umieť ni­ktorí bez­božní, ale roz­um­ní budú roz­umieť.

späť na Daniel, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 A riekol: Idi, Danielu, lebo slová sú za­vrené a za­pečatené až do času kon­ca.

Evanjelický

9 Od­povedal: Choď, Daniel! Lebo slová sú skryté a za­pečatené až po po­sled­ný čas!

Ekumenický

9 Od­povedal: Daniel, choď, pre­tože slová sú držané v tajnosti a za­pečatené do po­sled­ných čias.

Bible21

9 „­Mu­síš jít, Danieli,“ od­po­věděl mi. „­Ta slova zůstanou tajem­stvím za­pečetěným pro po­slední čas.