EkumenickýDaniel1,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Daniel 1:9

Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvorana priazeň a milo­sr­den­stvo.


Verš v kontexte

8 Daniel si zau­mienil, že sa ne­poškvr­ní kráľov­skou stravou ani vínom, ktoré píjaval kráľ. Požiadal hlav­ného dvorana o dovolenie, aby sa ne­musel poškv­rňovať. 9 Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvorana priazeň a milo­sr­den­stvo. 10 Hlav­ný komor­ník po­vedal Danielovi: Bojím sa svoj­ho pána, kráľa, ktorý vám pri­delil po­krm a nápoj. Keď zbadá, že vy­zeráte horšie ako os­tat­ní mladíci, vaši vrs­tov­níci, do­siah­nete u kráľa, že prídem o hlavu.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A Bôh dal Daniela v milosť a zľutovanie pred náčel­níkom dvoranínov.

Evanjelický

9 A Boh dal Danielovi, že našiel priazeň a milo­sr­den­stvo u hlav­ného komor­níka.

Ekumenický

9 Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvorana priazeň a milo­sr­den­stvo.

Bible21

9 Bůh Danie­lovi u vrch­ního dvořa­na da­roval přízeň a náklonnost,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček