EkumenickýDaniel1,9

Daniel 1:9

Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvorana priazeň a milo­sr­den­stvo.


Verš v kontexte

8 Daniel si zau­mienil, že sa ne­poškvr­ní kráľov­skou stravou ani vínom, ktoré píjaval kráľ. Požiadal hlav­ného dvorana o dovolenie, aby sa ne­musel poškv­rňovať. 9 Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvorana priazeň a milo­sr­den­stvo. 10 Hlav­ný komor­ník po­vedal Danielovi: Bojím sa svoj­ho pána, kráľa, ktorý vám pri­delil po­krm a nápoj. Keď zbadá, že vy­zeráte horšie ako os­tat­ní mladíci, vaši vrs­tov­níci, do­siah­nete u kráľa, že prídem o hlavu.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A Bôh dal Daniela v milosť a zľutovanie pred náčel­níkom dvoranínov.

Evanjelický

9 A Boh dal Danielovi, že našiel priazeň a milo­sr­den­stvo u hlav­ného komor­níka.

Ekumenický

9 Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvorana priazeň a milo­sr­den­stvo.

Bible21

9 Bůh Danie­lovi u vrch­ního dvořa­na da­roval přízeň a náklonnost,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček