RoháčekDaniel1,9

Daniel 1:9

A Bôh dal Daniela v milosť a zľutovanie pred náčel­níkom dvoranínov.


Verš v kontexte

8 A Daniel si položil na srd­ce, že sa nebude poškv­rňovať po­kr­mom kráľovým a vínom, z ktorého on pije. A prosil náčel­níka dvoranínov, žeby sa ne­musel poškv­rňovať. 9 A Bôh dal Daniela v milosť a zľutovanie pred náčel­níkom dvoranínov. 10 Náčel­ník dvoranínov po­vedal Danielovi: Bojím sa svoj­ho pána kráľa, ktorý vám vymeral váš po­krm a váš nápoj. Lebo veď prečo má vidieť vaše tváre mr­zutejšie a bied­nejšie ako t­váre druhých mládencov vášho veku? A tak uvalíte vinu na moju hlavu pred kráľom.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A Bôh dal Daniela v milosť a zľutovanie pred náčel­níkom dvoranínov.

Evanjelický

9 A Boh dal Danielovi, že našiel priazeň a milo­sr­den­stvo u hlav­ného komor­níka.

Ekumenický

9 Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvorana priazeň a milo­sr­den­stvo.

Bible21

9 Bůh Danie­lovi u vrch­ního dvořa­na da­roval přízeň a náklonnost,

RoháčekDaniel1,9