EvanjelickýDaniel1,9

Daniel 1:9

A Boh dal Danielovi, že našiel priazeň a milo­sr­den­stvo u hlav­ného komor­níka.


Verš v kontexte

8 Daniel si zau­mienil, že sa ne­poškvr­ní po­kr­mom z kráľov­skej stravy ani vínom, ktoré píjaval kráľ, a vy­pýtal si od hlav­ného komor­níka po­volenie, aby sa ne­musel poškv­rňovať. 9 A Boh dal Danielovi, že našiel priazeň a milo­sr­den­stvo u hlav­ného komor­níka. 10 Hlav­ný komor­ník po­vedal Danielovi: Bojím sa svoj­ho pána, kráľa, ktorý určil váš po­krm a nápoj, že zbadá, že vy­zeráte horšie ako iní mladíci, vaši vrs­tov­níci. Tak mi u kráľa spôsobíte, že prídem o hlavu.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A Bôh dal Daniela v milosť a zľutovanie pred náčel­níkom dvoranínov.

Evanjelický

9 A Boh dal Danielovi, že našiel priazeň a milo­sr­den­stvo u hlav­ného komor­níka.

Ekumenický

9 Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvorana priazeň a milo­sr­den­stvo.

Bible21

9 Bůh Danie­lovi u vrch­ního dvořa­na da­roval přízeň a náklonnost,