EkumenickýDaniel1,8

Daniel 1:8

Daniel si zau­mienil, že sa ne­poškvr­ní kráľov­skou stravou ani vínom, ktoré píjaval kráľ. Požiadal hlav­ného dvorana o dovolenie, aby sa ne­musel poškv­rňovať.


Verš v kontexte

7 Hlav­ný dvoran ich pre­menoval: Danielovi dal meno Bél­tšac­car, Chanan­jovi Šad­rach, Míšaelovi Méšach a Azar­jovi Abéd-Nego. 8 Daniel si zau­mienil, že sa ne­poškvr­ní kráľov­skou stravou ani vínom, ktoré píjaval kráľ. Požiadal hlav­ného dvorana o dovolenie, aby sa ne­musel poškv­rňovať. 9 Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvorana priazeň a milo­sr­den­stvo.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A Daniel si položil na srd­ce, že sa nebude poškv­rňovať po­kr­mom kráľovým a vínom, z ktorého on pije. A prosil náčel­níka dvoranínov, žeby sa ne­musel poškv­rňovať.

Evanjelický

8 Daniel si zau­mienil, že sa ne­poškvr­ní po­kr­mom z kráľov­skej stravy ani vínom, ktoré píjaval kráľ, a vy­pýtal si od hlav­ného komor­níka po­volenie, aby sa ne­musel poškv­rňovať.

Ekumenický

8 Daniel si zau­mienil, že sa ne­poškvr­ní kráľov­skou stravou ani vínom, ktoré píjaval kráľ. Požiadal hlav­ného dvorana o dovolenie, aby sa ne­musel poškv­rňovať.

Bible21

8 Daniel se však roz­ho­dl, že se ne­po­sk­vrní pokr­my a vínem z králov­ského sto­lu. Žádal pro­to vrch­ního dvořa­na, aby se tě­mi věc­mi ne­mu­sel po­sk­vrňovat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček