Ekumenický2. Timoteovi3,13

2. Timoteovi 3:13

Ale zlí ľudia a pod­vod­níci budú na­predovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní.


Verš v kontexte

12 A všet­ci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kris­tovi, budú prena­sledovaní. 13 Ale zlí ľudia a pod­vod­níci budú na­predovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. 14 Ty však zo­staň v tom, čomu si sa na­učil a čo ti je zverené, veď vieš, od koho si sa to na­učil,

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale zlí ľudia a čarodej­ní zá­vrat­níci budú spieť k horšiemu, zvodiaci do bludu i pojatí bludom.

Evanjelický

13 ale zlí ľudia a pod­vod­níci sa budú vzmáhať v zlom; budú zvádzať a budú zvádzaní.

Ekumenický

13 Ale zlí ľudia a pod­vod­níci budú na­predovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní.

Bible21

13 Se zlý­mi lid­mi a šar­latá­ny to bude stále horší – bu­dou svádět druhé, sami sve­deni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček