Ekumenický2. Timoteovi3,12

2. Timoteovi 3:12

A všet­ci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kris­tovi, budú prena­sledovaní.


Verš v kontexte

11 moje prena­sledovania, utr­penia, ktoré ma pos­tih­li v Antiochii, Ikóniu, Lys­tre. Koľko prena­sledovaní som zniesol! A zo všet­kých ma Pán vy­tr­hol. 12 A všet­ci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kris­tovi, budú prena­sledovaní. 13 Ale zlí ľudia a pod­vod­níci budú na­predovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale aj všet­kých, ktorí chcú po­božne žiť v Kris­tu Ježišovi, budú prena­sledovať.

Evanjelický

12 A všet­ci, ktorí chcú po­božne žiť v Kris­tovi Ježišovi, budú prena­sledovaní,

Ekumenický

12 A všet­ci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kris­tovi, budú prena­sledovaní.

Bible21

12 Právě tak bu­dou pronásledováni všich­ni, kdo chtějí žít zbožně v Kri­stu Ježíši.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček