Roháček2. Timoteovi3,13

2. Timoteovi 3:13

Ale zlí ľudia a čarodej­ní zá­vrat­níci budú spieť k horšiemu, zvodiaci do bludu i pojatí bludom.


Verš v kontexte

12 Ale aj všet­kých, ktorí chcú po­božne žiť v Kris­tu Ježišovi, budú prena­sledovať. 13 Ale zlí ľudia a čarodej­ní zá­vrat­níci budú spieť k horšiemu, zvodiaci do bludu i pojatí bludom. 14 Ale ty zo­stávaj v tom, čo mu si sa na­učil a o čom si sa pre­svedčil vediac, od koho si sa na­učil

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale zlí ľudia a čarodej­ní zá­vrat­níci budú spieť k horšiemu, zvodiaci do bludu i pojatí bludom.

Evanjelický

13 ale zlí ľudia a pod­vod­níci sa budú vzmáhať v zlom; budú zvádzať a budú zvádzaní.

Ekumenický

13 Ale zlí ľudia a pod­vod­níci budú na­predovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní.

Bible21

13 Se zlý­mi lid­mi a šar­latá­ny to bude stále horší – bu­dou svádět druhé, sami sve­deni.