Bible212. Timoteovi3,13

2. Timoteovi 3:13

Se zlý­mi lid­mi a šar­latá­ny to bude stále horší – bu­dou svádět druhé, sami sve­deni.


Verš v kontexte

12 Právě tak bu­dou pronásledováni všich­ni, kdo chtějí žít zbožně v Kri­stu Ježíši. 13 Se zlý­mi lid­mi a šar­latá­ny to bude stále horší – bu­dou svádět druhé, sami sve­deni. 14 Ty však zůstávej v tom, če­mu ses naučil. Víš, že je to prav­da, ne­boť víš, od koho ses učil.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale zlí ľudia a čarodej­ní zá­vrat­níci budú spieť k horšiemu, zvodiaci do bludu i pojatí bludom.

Evanjelický

13 ale zlí ľudia a pod­vod­níci sa budú vzmáhať v zlom; budú zvádzať a budú zvádzaní.

Ekumenický

13 Ale zlí ľudia a pod­vod­níci budú na­predovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní.

Bible21

13 Se zlý­mi lid­mi a šar­latá­ny to bude stále horší – bu­dou svádět druhé, sami sve­deni.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček