Ekumenický2. Timoteovi2,25

2. Timoteovi 2:25

Musí vedieť vľúd­ne kar­hať protiv­níkov; možno im raz Boh dá konať po­kánie, aby po­znali prav­du


Verš v kontexte

24 Pánov služob­ník sa však ne­smie púšťať do sporov, ale má byť lás­kavý k všetkým, schop­ný učiť a tr­pez­livý v nešťastí. 25 Musí vedieť vľúd­ne kar­hať protiv­níkov; možno im raz Boh dá konať po­kánie, aby po­znali prav­du 26 a unik­li z diablovho osíd­la, do ktorého sa dali chytiť a boli mu po vôli.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 ktorý v krot­kej tichos­ti kar­há tých, ktorý sa protivia, ak by im azda Bôh dal po­kánie po­znať prav­du,

Evanjelický

25 Protiv­níkov nech krot­ko kar­há, či by im Boh nedaroval po­kánie, aby po­znali prav­du

Ekumenický

25 Musí vedieť vľúd­ne kar­hať protiv­níkov; možno im raz Boh dá konať po­kánie, aby po­znali prav­du

Bible21

25 a s vlídností na­pravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby po­zna­li prav­du

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček