Ekumenický2. Timoteovi2,26

2. Timoteovi 2:26

a unik­li z diablovho osíd­la, do ktorého sa dali chytiť a boli mu po vôli.


Verš v kontexte

24 Pánov služob­ník sa však ne­smie púšťať do sporov, ale má byť lás­kavý k všetkým, schop­ný učiť a tr­pez­livý v nešťastí. 25 Musí vedieť vľúd­ne kar­hať protiv­níkov; možno im raz Boh dá konať po­kánie, aby po­znali prav­du 26 a unik­li z diablovho osíd­la, do ktorého sa dali chytiť a boli mu po vôli.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

26 a aby zase vy­triez­veli a vy­manili sa z osíd­la diab­lov­ho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu.

Evanjelický

26 a vy­manili sa z diab­lov­ho osíd­la, ktorým boli zo­tročení pl­niť jeho vôľu.

Ekumenický

26 a unik­li z diablovho osíd­la, do ktorého sa dali chytiť a boli mu po vôli.

Bible21

26 a pro­bra­li se z ďáblovy pasti, do níž se ne­cha­li lapit, aby ko­na­li jeho vů­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček