Evanjelický2. Timoteovi2,25

2. Timoteovi 2:25

Protiv­níkov nech krot­ko kar­há, či by im Boh nedaroval po­kánie, aby po­znali prav­du


Verš v kontexte

24 A Pánov­mu služob­níkovi sa ne­pat­rí vadiť, ale byť prívetivým ku všet­kým, spôsob­ným vy­učovať a tr­pez­livo znášať kriv­dy. 25 Protiv­níkov nech krot­ko kar­há, či by im Boh nedaroval po­kánie, aby po­znali prav­du 26 a vy­manili sa z diab­lov­ho osíd­la, ktorým boli zo­tročení pl­niť jeho vôľu.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 ktorý v krot­kej tichos­ti kar­há tých, ktorý sa protivia, ak by im azda Bôh dal po­kánie po­znať prav­du,

Evanjelický

25 Protiv­níkov nech krot­ko kar­há, či by im Boh nedaroval po­kánie, aby po­znali prav­du

Ekumenický

25 Musí vedieť vľúd­ne kar­hať protiv­níkov; možno im raz Boh dá konať po­kánie, aby po­znali prav­du

Bible21

25 a s vlídností na­pravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby po­zna­li prav­du