Roháček2. Timoteovi2,25

2. Timoteovi 2:25

ktorý v krot­kej tichos­ti kar­há tých, ktorý sa protivia, ak by im azda Bôh dal po­kánie po­znať prav­du,


Verš v kontexte

24 A sluha Pánov sa ne­má vadiť, ale má byť prívetivý ku všet­kým, schop­ný učiť a zniesť i zlé, 25 ktorý v krot­kej tichos­ti kar­há tých, ktorý sa protivia, ak by im azda Bôh dal po­kánie po­znať prav­du, 26 a aby zase vy­triez­veli a vy­manili sa z osíd­la diab­lov­ho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 ktorý v krot­kej tichos­ti kar­há tých, ktorý sa protivia, ak by im azda Bôh dal po­kánie po­znať prav­du,

Evanjelický

25 Protiv­níkov nech krot­ko kar­há, či by im Boh nedaroval po­kánie, aby po­znali prav­du

Ekumenický

25 Musí vedieť vľúd­ne kar­hať protiv­níkov; možno im raz Boh dá konať po­kánie, aby po­znali prav­du

Bible21

25 a s vlídností na­pravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby po­zna­li prav­du