Ekumenický2. Timoteovi2,11

2. Timoteovi 2:11

Vierohod­né je toto slovo: Ak sme spolu s ním zo­mreli, spolu s ním budeme aj žiť;


Verš v kontexte

10 A tak všet­ko znášam pre vy­volených, aby aj oni do­siah­li spásu v Ježišovi Kris­tovi a večnú slávu. 11 Vierohod­né je toto slovo: Ak sme spolu s ním zo­mreli, spolu s ním budeme aj žiť; 12 ak vy­tr­váme, spolu s ním budeme aj kraľovať; ak ho za­prieme, aj on za­prie nás;

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Ver­né je slovo: Lebo ak sme spolu zo­mreli, budeme spolu aj žiť;

Evanjelický

11 Ver­ná je to reč: Ak sme s Ním umreli, s Ním budeme aj žiť;

Ekumenický

11 Vierohod­né je toto slovo: Ak sme spolu s ním zo­mreli, spolu s ním budeme aj žiť;

Bible21

11 Toto je jis­tá prav­da:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček